Pojemnik IBC

Uncategorized ,

Optymalizacja kosztów transportu, bezpiecznego przechowywania cieczy oraz wygodnego użytkowania zawartości wymaga odpowiednich pojemników. W produkcji przemysłowej kluczową rolę odgrywa czas, niezbędny na wykonanie określonego zamówienia.

Budowa pojemników IBC

W zależności od przeznaczenia oraz przechowywania występuje kilka rodzajów skrzyni na ciecze. Rożne podstawy paletowe, dodatkowe warstwy ochronne pojemników, zaworów oraz klatek ochronnych.

Pojemnik IBC może składać się z następujących elementów:

-Zbiornik o pojemności 1000 l (materiał: PEHD/HDPE),
-Klatka ochronna, wykonana z metalu galwanizowanego,
-Paleta jako podstawa (drewno, metal, plastik),
-Zawór odpływowy 2 lub 3-calowy,
-Tablica na etykietę,
-Dekiel zamykający.

Przechowywanie — pojemnik IBC

Przechowywanie kontenerów IBC z różną zawartością jest zależne od możliwości magazynowania oraz wrażliwości na czynniki zewnętrzne.Warunki atmosferyczne wpływające na zawartość to głównie temperatura, nasłonecznienie oraz powietrze. Dlatego odpowiednie magazynowanie jest procesem ważnym pod kątem utrzymania jakości półproduktów.

Kontener IBC z powodzeniem może być przechowywany w składowiskach otwartych, magazynach półotwartych oraz magazynach zamkniętych.

Składowiska otwarte

Przestrzenie składowisk otwartych powinny być suche, wyrównane oraz posiadać utwardzone podłoże przygotowane do składowania pojemników.

Magazyny półotwarte

Prócz utwardzonej powierzchni powinny posiadać regały do magazynowania oraz przynajmniej jedną ścianę osłonową. Skrzynia na ciecz może być przechowywana jedna na drugiej, najlepiej w miejscach zadaszonych, blisko ścian osłonowych.

Magazyny zamknięte

Zazwyczaj posiadają powierzchnię wylewek betonowych oraz posiadają wszystkie ściany nośne. Dodatkowo muszą spełniać normy BHP, przeciwpożarowe oraz sanitarne. W przestrzeniach tego typu zazwyczaj zainstalowane są specjalne regały magazynowe z półkami, pozwalające na przechowywanie palet o wymiarach identycznych z (pojemników) IBC.

Transport pojemników IBC

Dzięki trwałej budowie pojemników możliwe jest ich wielokrotne transportowanie do wybranych stref. Również załadunek kontenera IBC na naczepę jest wygodny. Pozwala na bezproblemowy transport pojazdami, również w konfiguracji poziomej instalacji, czyli jeden na drugi. Wysoka jakość materiałów sprawia, że kontener IBC jest najczęściej wybieranym pojemnikiem w przemyśle. Optymalna konstrukcja sprawia, że jest to idealna Skrzynia na ciecz, o różnych zastosowaniach.