zanieczyszczenie wód (1)

Proceder zagrożenia

Środowisko

Zanieczyszczenie wód to problem dotykający ogromne obszary świata, występuje na wszystkich kontynentach oprócz Antarktydy. Dla wielu obszarów gdzie deficyt wody daje się we znaki, zanieczyszczenie jedynych dostępnych pokładów wody może zakończyć się klęską humanitarną. Również w naszym kraju wody są dość mocno zanieczyszczone, co udowodnione zostanie w tym artykule.

Podział zanieczyszczeń – struktura

Ze względu na pochodzenie, zanieczyszczenie wód dzielimy w dwójnasób. Pierwszą kategorią są zanieczyszczenia naturalne. Najczęściej ten typ skażenia pochodzi z domieszek znajdujących się w wodach opadowych oraz powierzchniowych. Występuje tu nadmiar soli oraz związków żelaza.

Zanieczyszczenie antropogeniczne zwane niekiedy sztucznym to skażenie związane z działalnością człowieka. Zaliczamy tu ścieki komunalne, spływ schemizowanych wód z intensywnie użytkowanych pól oraz generowane przez transport oleje, benzyny smary i kwasy.

Ocena zanieczyszczeń

Diagnoza zanieczyszczeń wód możliwa jest za pomocą tzw. wskaźników zanieczyszczenia mówiących o stężeniu pewnego danego zanieczyszczenia wyrażonego w miligramach na 1 decymetr sześcienny wody. Ponadto dodatkowym, bardzo ważnym wskaźnikiem zanieczyszczenia jest ocena ilości tlenu rozpuszczonego w wodzie.

Inną metodą badania wód jest system saprobowy, polegający na analizie hydrobiologicznej wód. W ramach wspomnianego podziału wody dzieli się na czyste i zanieczyszczone. Wody czyste – oligosaprobowe są pożądane i świadczą o czystym środowisku jednakże występują rzadko. Spośród wód zanieczyszczonych możemy mówić o wodach pierwszej i drugiej klasy. Wody klasy drugiej służyć mogą do hodowli ryb oraz rekreacji a więc uprawiania sportów wodnych. Trzecioklasowe wody posłużą do nawadniania terenów rolnych oraz zaopatrzenia zakładów przemysłowych.

Sposoby walki z zanieczyszczeniami

Najlepszym sposobem na to by zanieczyszczenie wód było mniejsze jest ogólna walka ze skażeniami: filtry nakładane na emitujące zanieczyszczenia płynne fabryki, ochrona wód rolnych przed nadmierną chemizacją czy przestrzeganie przepisów o myciu samochodów w przeznaczonych do tego miejscach powinno dać ogólną poprawę czystości wód. Ważna jest też odpowiednia edukacja młodzieży i dzieci w zakresie ochrony wód.

Ważne jest również budowanie systemu miejskich oczyszczalni ścieków obsługujących centralne systemy kanalizacyjne. Pożądanym działaniem jest też budowanie przez inwestorów indywidualnych prywatnych przydomowych oczyszczalni ścieków. Wszystkie przedstawione działania powinny przynieść pozytywny skutek w postaci czystszej sieci hydrograficznej.