https-oczyszczalnie-metalbud.pl (3)

Kiedy należy zastosować biologiczne oczyszczanie ścieków?

Środowisko

Ścieki z gospodarstw domowych i obiektów przemysłowych są przekazywane przez system kanalizacyjny do oczyszczalni ścieków, celem bezpiecznego i ekonomicznego oczyszczania oraz usuwania powstałego osadu.

Biologiczne uzdatnianie

Procesy oczyszczania ścieków usuwają zanieczyszczenia, zanim wody zostaną odprowadzone do rzek, jezior i strumieni. Pierwszy etap, czyli obróbka pierwotna lub mechaniczna, usuwa duże, zawieszone i pływające ciała stałe ze ścieków surowych. Następny krok to oczyszczanie biologiczne, w zakresie którego firma https://oczyszczalnie-metalbud.pl dostarcza kompleksowe rozwiązania.

Biologiczne oczyszczanie ścieków ogranicza wysokie stężenia naturalnie występujących bakterii w zbiornikach do obróbki. Bakterie te, wraz z pierwotniakami i innymi drobnoustrojami, tworzą osad czynny. Kiedy bakterie osadu czynnego spożywają małe cząsteczki węgla organicznego, ścieki są oczyszczane. Obróbka biologiczna jest szeroko stosowana, ponieważ jest bardziej opłacalna niż inne rodzaje procesów obróbki.

Oczyszczanie tlenowe i beztlenowe

Tlenowe oczyszczanie ścieków to proces biologiczny, który odbywa się w warunkach tlenowych. Sprzyja rozwojowi naturalnie występujących mikroorganizmów tlenowych. Beztlenowe oczyszczanie ścieków to biologiczne oczyszczanie ścieków bez użycia powietrza lub tlenu pierwiastkowego. Obróbka beztlenowa jest preferowana, gdy rozpuszczalne, organiczne stężenia nieoczyszczonych ścieków są wysokie.

Wiele zastosowań ukierunkowanych jest na usuwanie zanieczyszczeń organicznych w ściekach, szlamach i osadach. Zanieczyszczenia organiczne są przekształcane przez mikroorganizmy beztlenowe w gaz zawierający metan i dwutlenek węgla, znany jako biogaz. Oczyszczanie beztlenowe jest procesem powolnym i może trwać do trzech miesięcy. Z powodu septycznego rozkładu, mogą wystąpić nieprzyjemne zapachy.

Oczyszczalnie ścieków

Kluczowym czynnikiem w działaniu każdego procesu biologicznego jest odpowiednia podaż tlenu. Komórki potrzebują nie tylko materiału organicznego jako pożywienia, ale także tlenu do oddychania, podobnie jak ludzie. Bez odpowiedniej podaży tlenu biologiczna degradacja odpadów jest spowolniona, co wymaga dłuższego czasu przebywania wody w systemie.

Biologiczne oczyszczanie ścieków oferowane przez https://oczyszczalnie-metalbud.pl to niezwykle opłacalny i energooszczędny system usuwania zanieczyszczeń, ponieważ w procesie tym wykorzystywane są tylko mikroorganizmy. Żywią się one złożonymi materiałami obecnymi w ściekach i przekształcają je w prostsze substancje, przygotowując wodę do dalszej obróbki.