Działki pod inwestycję w województwie śląskim

Inwestycje , ,

Posiadanie nieruchomości to forma zabezpieczenia środków, która nigdy chyba nie straci na popularności. Nie istnieje bowiem ryzyko utraty zainwestowanych pieniędzy, szczególnie jeżeli zdecydujemy się na zakup ubezpieczenia.

Gdzie najlepiej zakupić działkę

Nie trudno dojść do wniosku, iż największą wartość dla potencjalnych inwestorów będą miały nieruchomości usytuowane w dużych miastach. Zależność ta odzwierciedla się jednak również w kategoriach cen nieruchomości, ponieważ przykładowo grunty inwestycyjne w Katowicach są znacznie droższe niż w innych miastach, właśnie z uwagi na ich atrakcyjność dla potencjalnych inwestorów. Wydawać by się mogło zatem, iż zakup nieruchomości w tym mieście celem jej późniejszej odsprzedaży nie stanowi najlepszego rozwiązania, ponieważ będzie to inwestycja wymagająca bardzo dużych nakładów, z drugiej strony o dość nie dużej stopie zwrotu. W praktyce jednak nie zawsze stwierdzenie to okazuje się prawdziwe, wystarczy uwzględnić kilka czynników, o jakich możemy przeczytać poniżej.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie nieruchomości

Jeżeli rozważamy to, aby zakupić grunty inwestycyjne w Katowicach czy na terenie innego dużego miasta w województwie śląskim, najważniejsze jest, aby dowiedzieć się, co właściwie zamierzamy kupić. Oczywiście działkę można powiedzieć, sytuacja jest jednak znacznie bardziej skomplikowana. Przy zakupie nieruchomości istotną informację stanowi to, jak potoczyć się mają jej dalsze losy. Przykładowo informacje możemy uzyskać zapoznając się z dokumentami takimi jak plan zagospodarowania przestrzennego, studia wykonalności czy programy rewitalizacyjne. Czasami nawet dzięki lekturze tych dokumentów można wywnioskować, czy przykładowo na danym terenie planowane są dotacje pochodzące z unii europejskiej. Jeżeli tak, prawdopodobnie będziemy mogli sprzedać taką nieruchomość znacznie korzystniej, ponieważ, przykładowo inwestor nie będzie musiał uiścić całości opłaty za nią z własnej kieszeni, przynajmniej częściowo zakup będzie finansowany ze środków unijnych.

Jak kupić teren inwestycyjny

Przy zakupie zarówno terenu inwestycyjnego, jak też i każdej innej nieruchomości o dowolnym przeznaczeniu, absolutnie niezbędna jest oczywiście obecność notariusza, bez której zawarta umowa nie byłaby ważna. Polskie prawo wymaga bowiem sporządzenia aktu notarialnego w każdym przypadku kupna i sprzedaży nieruchomości, bez żadnych wyjątków w tym zakresie. Na pocieszenie warto dodać, iż notariusz nie może zażądać zbyt wygórowanych stawek za swoje usługi, jest bowiem związany ustawą.